California Privacy Notice (FI)

Kalifornian tietosuojaseloste

Jos olet Kaliforniassa asuva henkilö, Kalifornian kuluttajansuojalaki ("CCPA") edellyttää, että annamme sinulle seuraavat lisätiedot: (1) tarkoitus, johon käytämme kutakin keräämiemme "henkilötietojen" luokkaa (sellaisena kuin se on määritelty CCPA:ssa); ja (2) niiden kolmansien osapuolten luokat, joille (a) luovutamme tällaisia henkilötietoja liiketoimintatarkoituksessa, (b) "jaamme" henkilötietoja "ristikkäiskontekstissa tapahtuvaa käyttäytymismainontaa" varten ja/tai (c) "myymme" tällaisia henkilötietoja. CCPA:n mukaan "jakamisella" tarkoitetaan mainonnan kohdentamista kuluttajalle, joka perustuu kuluttajan henkilötietoihin, jotka on saatu kuluttajan toiminnasta verkkosivustoilla, ja "myynnillä" tarkoitetaan henkilötietojen luovuttamista kolmansille osapuolille rahallista tai muuta korvausta vastaan. "Jaamme" tietoja tarjotaksemme sinulle merkityksellisempää ja räätälöidympää mainontaa koskien palveluitamme. Meidän kolmannen osapuolen analyysipalveluiden ja verkkomainontapalveluiden käyttö voi johtaa verkkotunnisteiden (esim. evästetietojen, IP-osoitteen, laitetunnisteiden ja käyttötiedot) jakamiseen tavalla, jota voidaan pitää CCPA:n mukaisena "myyntinä". Seuraavassa kaaviossa on esitetty yksityiskohtaisesti käytäntömme tältä osin.

Henkilötietoluokka

Käyttötarkoitukset

Kolmansien osapuolten ryhmät, joille Ember luovuttaa näitä henkilötietoja

Kolmansien osapuolten luokat, joille Ember "jakaa" ja "myy" näitä henkilökohtaisia tietoja mainonta-/analytiikkatarkoituksiin.

Yhteystiedot ja tilitiedot

Palvelujen tarjoaminen; yhteydenpito ja tuki; liiketoiminta; markkinointi ja sisällön räätälöinti; lailliset tavoitteet

Palveluntarjoajat; Yhteistyökumppanit; Verkkomainonnan ja analytiikan tarjoajat; Yksiköt oikeudellisia tarkoituksia varten; Yksiköt liiketoimintaa varten; suostumuksellasi

Verkkomainonnan ja analytiikan kumppanit

Taloudelliset ja liiketoimia koskevat tiedot

Palvelujen tarjoaminen; yhteydenpito ja tuki; liiketoiminta; markkinointi ja sisällön räätälöinti; lailliset tavoitteet

Palveluntarjoajat; Yhteistyökumppanit; Yksiköt oikeudellisia tarkoituksia varten; Yksiköt liiketoimia varten; suostumuksellasi

Emme jaa/myy

Asiakaspalvelun interaktioita koskevat tiedot

Palvelujen tarjoaminen; yhteydenpito ja tuen tarjoaminen; liiketoiminta; lailliset tavoitteet

Palveluntarjoajat; Yhteistyökumppanit; Yksiköt oikeudellisia tarkoituksia varten; Yksiköt liiketoimia varten; suostumuksellasi

Emme jaa/myy

Käyttäjien tuottama sisältö

Palvelujen tarjoaminen; yhteydenpito ja tuki; liiketoiminta; markkinointi ja sisällön räätälöinti; lailliset tavoitteet

Palveluntarjoajat; Yhteistyökumppanit; Yksiköt oikeudellisia tarkoituksia varten; Yksiköt liiketoimia varten; suostumuksellasi

Verkkomainonnan ja analytiikan kumppanit

Työhakemusta koskevat tiedot

Rekrytointi ja henkilöresurssit

Palveluntarjoajat; Yhteistyökumppanit; Yksiköt oikeudellisia tarkoituksia varten; Yksiköt liiketoimia varten; suostumuksellasi

Emme jaa/myy

Tiedot, joita keräämme automatisoiduin keinoin

Palvelujen tarjoaminen; liiketoiminta; markkinointi ja sisällön räätälöinti; lailliset tavoitteet

Palveluntarjoajat; Yhteistyökumppanit; Verkkomainonnan ja analytiikan tarjoajat; Yksiköt oikeudellisia tarkoituksia varten; Yksiköt liiketoimintaa varten; suostumuksellasi

Verkkomainonnan ja analytiikan kumppanit

 

Lisätietoja kustakin kategoriasta, käyttötarkoituksesta ja kolmansista osapuolista, joille luovutamme tai jaamme tietoja, löydät kohdista "Keräämämme tiedot", "Miten käytämme tietojasi" ja ”Miten Julkaisemme Tietojasi".

"Jakamista" ja "myymistä" koskevat valintasi: Sinulla on oikeus kieltäytyä henkilökohtaisten tietojesi myynnistä/jakamisesta tiettyjä verkkoanalyysejä ja mainontaa varten klikkaamalla tästä. Jos haluat kieltää tietojesi luovuttamisen kolmansille osapuolille offline-tilassa näitä tarkoituksia varten, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen privacy@ember.com. 

Taloudelliset kannustimet. Tarjoamme erilaisia taloudellisia kannustimia. Voimme esimerkiksi tarjota alennuksia, kuponkeja ja muita etuja asiakkaille, jotka rekisteröityvät vastaanottamaan markkinointisähköpostiviestejämme. Kun osallistut taloudelliseen kannustinohjelmaan, keräämme sinusta henkilökohtaisia tietoja, kuten tunnistetietoja (kuten nimesi ja sähköpostiosoitteesi) ja kaupallisia tietoja (kuten ostohistoriasi). Voit osallistua taloudelliseen kannustinohjelmaan noudattamalla annettuja ilmoittautumis- tai osallistumisohjeita, ja sinulla on mahdollisuus kieltäytyä taloudellisesta kannustimesta tai henkilökohtaisten tietojesi myöhemmästä käytöstä taloudelliseen kannustimeen liittyen milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa privacy@ember.com. Joissakin tapauksissa saatamme tarjota taloudelliseen kannustimeen liittyviä lisäehtoja, jotka esitämme sinulle, kun rekisteröidyt. Henkilötietojesi arvo on kohtuullisessa suhteessa sinulle esitetyn tarjouksen tai alennuksen arvoon verrattuna.

Muut CCPA-oikeudet. CCPA:n mukaan voit myös rajoittaa "arkaluonteisten henkilötietojesi" (sellaisina kuin ne on määritelty CCPA:ssa) käyttöä tai luovuttamista, jos arkaluonteisia henkilötietojasi käytetään tiettyihin tarkoituksiin. Huomaa, että emme käytä tai luovuta arkaluonteisia henkilötietoja muihin kuin liiketoimintatarkoituksiin, joita et voi kieltää CCPA:n nojalla.

Tutustu tietosuojakäytäntömme osioon "Tietosuojaoikeutesi koskien tietojasi", jossa kerrotaan Kalifornian lain mukaisista lisäoikeuksista, joita sinulla on henkilötietojesi suhteen, ja siitä, miten voit käyttää niitä.

Henkilökohtaisten tietojesi säilyttäminen. Katso tietosuojakäytäntömme kohta "Tietojesi säilyttäminen".