California Privacy Notice (NO)

Personvernerklæring for California

 

Hvis du er bosatt i California, krever California Consumer Privacy Act («CCPA») at vi gir deg følgende tilleggsinformasjon om: (1) formålet som vi bruker hver kategori av «personopplysninger» (som definert i CCPA) vi samler inn; og (2) kategoriene av tredjeparter som vi (a) formidler slike personopplysninger til for et forretningsformål, (b) «deler» personlig informasjon med for «atferdsbasert reklame på tvers av kontekster» og/eller (c) «selger» slik personlig informasjon til. I henhold til CCPA er «deling» definert som målretting av annonsering til en forbruker basert på denne forbrukerens personopplysninger innhentet fra forbrukerens aktivitet på tvers av nettsteder, og «salg» er definert som formidling av personopplysninger til tredjeparter i bytte mot penger eller annen verdi.  Vi «deler» informasjon for å tilby relevante og tilpassede annonser til deg om tjenestene våre.  Vår bruk av tredjeparts analysetjenester og nettbaserte annonseringstjenester kan resultere i deling av elektroniske identifikatorer (f.eks. informasjonskapseldata, IP-adresser, enhetsidentifikatorer og bruksinformasjon) på en måte som kan anses som et «salg» under CCPA.  Følgende diagram beskriver vår praksis i denne forbindelsen. 

 

Kategori av personopplysninger

Formål for bruk

Kategorier av tredjeparter som Ember formidler personopplysninger til

Kategorier av tredjeparter som Ember «deler» og «selger» personopplysninger til for reklame-/analyseformål

Kontakt- og kontoinformasjon

Tilby tjenestene; Kommunisere med deg og gi støtte; Forretningsdrift; Markedsføring og tilpasning av innhold; Juridiske formål

Tjenestetilbydere; Tilknyttede selskaper; Leverandører av nettbasert annonsering og analyse; Enheter for juridiske formål; Enheter for forretningstransaksjoner; med ditt samtykke

Nettbaserte annonserings- og analysepartnere

Finansiell- og transaksjonsinformasjon

Tilby tjenestene; Kommunisere med deg og gi støtte; Forretningsdrift; Markedsføring og tilpasning av innhold; Juridiske formål

Tjenestetilbydere; Tilknyttede selskaper; Enheter for juridiske formål; Enheter for forretningstransaksjoner; med ditt samtykke

Vi deler/selger ikke

Informasjon om interaksjoner med kundeservice

Tilby tjenestene; Kommunisere med deg og gi støtte; Forretningsdrift; Juridiske formål

Tjenestetilbydere; Tilknyttede selskaper; Enheter for juridiske formål; Enheter for forretningstransaksjoner; med ditt samtykke

Vi deler/selger ikke

Brukergenerert innhold

Tilby tjenestene; Kommunisere med deg og gi støtte; Forretningsdrift; Markedsføring og tilpasning av innhold; Juridiske formål

Tjenestetilbydere; Tilknyttede selskaper; Enheter for juridiske formål; Enheter for forretningstransaksjoner; med ditt samtykke

Nettbaserte annonserings- og analysepartnere

Informasjon om arbeidssøknad

Rekruttering og HR-formål

Tjenestetilbydere; Tilknyttede selskaper; Enheter for juridiske formål; Enheter for forretningstransaksjoner; med ditt samtykke

Vi deler/selger ikke

Informasjon samlet inn på automatiserte måter

Tilby tjenestene; Forretningsdrift; Markedsføring og tilpasning av innhold; Juridiske formål

Tjenestetilbydere; Tilknyttede selskaper; Leverandører av nettbasert annonsering og analyse; Enheter for juridiske formål; Enheter for forretningstransaksjoner; med ditt samtykke

Nettbaserte annonserings- og analysepartnere

 

For mer informasjon om hver kategori, bruksformål og tredjeparter som vi formidler eller deler informasjon til, se avsnittene «Informasjon vi innhenter» «Hvordan vi bruker informasjonen din» og «Hvordan vi formidler informasjonen din» ovenfor. 

Dine valg når det gjelder «deling» og «salg»: Du kan velge å avmelde deg fra  salg/deling av dine personopplysninger for formål som nettbasert analyse og annonsering ved å klikke her Privacy Preferences.  For å avmelde deg fra offline formidling av din informasjon til tredjeparter for disse formålene, send oss en e-post på privacy@ember.com. 

Finansielle insentiver.  Vi tilbyr et utvalg av finansielle insentiver. For eksempel kan vi tilby rabatter, kuponger og andre fordeler for kunder som registrerer seg for å motta våre markedsførings-e-poster. Når du deltar i et finansielt insentiv, samler vi inn personopplysninger fra deg, for eksempel identifikatorer (som navn og e-postadresse) og kommersiell informasjon (som kjøpshistorikken din). Du kan velge et finansielt insentiv ved å følge registrerings- eller deltakelsesinstruksjonene som er gitt, og du har muligheten til å velge bort det finansielle insentivet, eller vår påfølgende bruk av dine personopplysninger i forbindelse med et finansielt insentiv, når som helst ved å kontakte oss på privacy@ember.com. I noen tilfeller kan vi gi ytterligere vilkår for et finansielt insentiv, som vi vil presentere for deg når du registrerer deg. Verdien av personopplysningene dine vil være rimelig relatert til verdien av tilbudet eller rabatten som presenteres for deg.

Andre rettigheter under CCPA.  CCPA lar deg også begrense bruken eller formidlingen av dine «sensitive personopplysninger» (som definert i CCPA) hvis dine sensitive personopplysninger brukes til bestemte formål.  Merk at vi ikke bruker eller formidler sensitive personopplysninger annet enn for forretningsformål som du ikke kan velge bort for under CCPA.

Se delen «Dine personvernrettigheter for informasjonen din» i vår personvernerklæring for informasjon om tilleggsrettighetene du har med hensyn til dine personopplysninger i henhold til California-loven og hvordan du kan utøve dem.

Oppbevaring av dine personopplysninger.  Se avsnittet «Oppbevaring av informasjonen din» i vår personvernerklæring.