California Privacy Notice (PL)

Informacja o ochronie prywatności w Kalifornii

Jeżeli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii, Ustawa o prywatności konsumentów stanu Kalifornia („CCPA”) nakłada na nas obowiązek dostarczenia użytkoiwnikowi następujących dodatkowych informacji, które dotyczą następujących kwestii: (1) cel, dla którego używamy każdej kategorii „danych osobowych” (zgodnie z definicją zawartą w CCPA), które zbieramy; oraz (2) kategorie podmiotów trzecich, którym (a) ujawniamy takie dane osobowe w celach biznesowych, (b) „udostępniamy” dane osobowe do „krzyżowej reklamy behawioralnej” i/lub (c) „sprzedajemy” takie dane osobowe. Zgodnie z ustawą CCPA „udostępnianie” definiuje się jako kierowanie reklam do konsumenta w oparciu o jego dane osobowe uzyskane z aktywności na stronach internetowych, a „sprzedaż” rozumie się jako ujawnianie danych osobowych osobom trzecim w zamian za pieniądze lub inne wartościowe wynagrodzenie. „Udostępniamy” informacje w celu zapewnienia użytkownikowi bardziej odpowiednich i dostosowanych do jego potrzeb reklam dotyczących naszych Usług. Korzystanie przez nas z usług analitycznych podmiotów trzecich i usług reklamowych online może skutkować udostępnianiem identyfikatorów internetowych (np. danych z plików cookie, adresów IP, identyfikatorów urządzeń i informacji o użytkowaniu) w sposób, który może być uznany za „sprzedaż” zgodnie z ustawą CCPA. Poniższy wykres szczegółowo przedstawia nasze praktyki w tym zakresie.

Kategoria danych osobowych

Cele użytkowania

Kategorie podmiotów trzecich, którym Ember ujawnia dane osobowe

Kategorie osób trzecich, którym Ember „udostępnia” „i sprzedaje” dane osobowe dla celów reklamowych/analitycznych

Dane kontaktowe oraz informacje o koncie

Świadczenie Usług; Komunikacja z użytkownikiem i zapewnienie wsparcia; Działalność gospodarcza; Marketing i dostosowanie treści do potrzeb klienta; Cele prawne

Usługodawcy; Podmioty powiązane; Dostawcy usług reklamowych i analitycznych online; Podmioty w celach prawnych; Podmioty w celu realizacji transakcji biznesowych; za Twoją zgodą

Partnerzy zajmujący się reklamą i analizą online

Informacje finansowe i transakcyjne

Świadczenie Usług; Komunikacja z użytkownikiem i zapewnienie wsparcia; Działalność gospodarcza; Marketing i dostosowanie treści do potrzeb klienta; Cele prawne

Usługodawcy; Podmioty powiązane; Podmioty w celach prawnych; Podmioty w celu realizacji transakcji biznesowych; za zgodą użytkownika

Nie udostępniamy/sprzedajemy

Informacje o interakcji z obsługą klienta

Świadczenie Usług; Komunikacja z użytkownikiem i zapewnienie wsparcia; Działalność gospodarcza; Cele prawne

Usługodawcy; Podmioty powiązane; Podmioty w celach prawnych; Podmioty w celu realizacji transakcji biznesowych; za zgodą użytkownika

Nie udostępniamy/sprzedajemy

Treści generowane przez użytkowników

Świadczenie Usług; Komunikacja z użytkownikiem i zapewnienie wsparcia; Działalność gospodarcza; Marketing i dostosowanie treści do potrzeb klienta; Cele prawne

Usługodawcy; Podmioty powiązane; Podmioty w celach prawnych; Podmioty w celu realizacji transakcji biznesowych; za zgodą użytkownika

Partnerzy zajmujący się reklamą i analizą online

Informacje dotyczące wniosków o zatrudnienie

Rekrutacja i cele związane z zasobami ludzkimi

Usługodawcy; Podmioty powiązane; Podmioty w celach prawnych; Podmioty w celu realizacji transakcji biznesowych; za zgodą użytkownika

Nie udostępniamy/sprzedajemy

Dane, które gromadzimy w sposób zautomatyzowany

Świadczenie Usług; Działalność gospodarcza; Marketing i dostosowanie treści do potrzeb klienta; Cele prawne

Usługodawcy; Podmioty powiązane; Dostawcy usług reklamowych i analitycznych online; Podmioty w celach prawnych; Podmioty w celu realizacji transakcji biznesowych; za Twoją zgodą

Partnerzy zajmujący się reklamą i analizą online

 

Więcej informacji na temat każdej kategorii, celu wykorzystania oraz osób trzecich, którym ujawniamy lub dzielimy się informacjami, można znaleźć w części „Jakie dane gromadzimy”, „W jaki sposób wykorzystujemy dane użytkownika” oraz „W jaki sposób ujawniamy dane użytkownika” powyżej.

Wybory użytkownika dotyczące „udostępniania” i „sprzedawania”: Użytkownik ma prawo zrezygnować ze sprzedaży/udostępniania przez nas danych osobowych użytkownika dla celów określonych analiz online i reklam, klikając tutaj Privacy Preferences. Aby zrezygnować z ujawniania offline informacji o użytkowniku osobom trzecim w tych celach, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@ember.com. 

Zachęty finansowe. Oferujemy różne zachęty finansowe. Możemy na przykład zapewnić zniżki, kupony i inne korzyści dla klientów, którzy zapiszą się, aby otrzymywać nasze e-maile marketingowe. Gdy użytkownik uczestniczy w zachęcie finansowej, gromadzimy jego dane osobowe, takie jak identyfikatory (jak imię i nazwisko oraz adres e-mail) oraz informacje handlowe (jak historia zakupów). Użytkownik może zdecydować się na udział w zachęcie finansowej, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zapisów lub uczestnictwa, a także ma możliwość zrezygnowania z zachęty finansowej lub późniejszego wykorzystania przez nas jego danych osobowych w związku z zachętą finansową, w dowolnym momencie kontaktując się z nami pod adresem privacy@ember.com. W niektórych przypadkach możemy przedstawić dodatkowe warunki dotyczące zachęty finansowej, które przedstawimy użytkownikowi podczas rejestracji. Wartość danych osobowych użytkownika jest racjonalnie związana z wartością przedstawionej mu oferty lub rabatu.

Inne prawa CCPA. CCPA pozwala również na ograniczenie wykorzystania lub ujawnienia „wrażliwych danych osobowych” użytkownika (zgodnie z definicją zwartą w CCPA), jeżeli Należy pamiętać, że nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy wrażliwych danych osobowych w celach innych niż biznesowe, z których nie można zrezygnować zgodnie z ustawą CCPA.

Prosimy o zapoznanie się z sekcją „Prawa do prywatności w zakresie danych użytkownika” w naszej Polityce prywatności informacji o dodatkowych prawach, które masz w odniesieniu do swoich danych osobowych na mocy prawa kalifornijskiego i jak z nich korzystać.

Przechowywanie danych osobowych użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z sekcją „Przechowywanie danych użytkownika” w naszej Polityce Prywatności.