Privacy Policy (NL)

Privacybeleid

Ingangsdatum: 1 januari 2023 (Laatst herziene datum: 7 december, 2022])

Als u in Californië woont, klik dan hier voor specifieke informatie over ons privacybeleid volgens de Californische wetgeving.

In dit privacybeleid beschrijven wij hoe Ember Technologies, Inc. ("Ember", "wij", "ons" of "onze") uw informatie verzamelt, gebruikt en deelt. Wij beschrijven ook de rechten en keuzes die u hebt ten aanzien van ons gebruik van uw informatie.

Dit privacybeleid is van toepassing op de informatie die wij verzamelen over gebruikers van de Ember-website (https://ember.com), de mobiele app van Ember en de op internet aangesloten producten van Ember (bijvoorbeeld bekers of accessoires). Wij verwijzen naar onze website, mobiele app, op internet aangesloten producten van Ember en de diensten die via en in verband daarmee beschikbaar zijn als, gezamenlijk, de "Diensten". Uw gebruik van de Diensten is onderworpen aan dit Privacybeleid en onze Servicevoorwaarden.

Informatie verzameld via de Diensten wordt beheerd door Ember, gevestigd in de Verenigde Staten. Het postadres van Ember is 4607 Lakeview Canyon Rd., #500, Westlake Village, CA 91361.

LEES DIT PRIVACYBELEID ZORGVULDIG DOOR OM TE BEGRIJPEN HOE WIJ MET UW INFORMATIE OMGAAN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DIT PRIVACYBELEID, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN.  

Dit privacybeleid bevat de volgende rubrieken:

 1. De informatie die wij verzamelen
 2. Hoe wij uw informatie gebruiken
 3. Rechtsgrondslagen voor het gebruik van uw informatie
 4. Cookies en vergelijkbare technologieën
 5. Online analytics en advertenties
 6. Hoe wij uw informatie bekendmaken
 7. Bewaring van uw informatie
 8. Links en functies van derden
 9. Uw privacyrechten met betrekking tot uw informatie
 10. Privacy van kinderen
 11. Internationale gebruikers
 12. Hoe beschermen wij uw informatie
 13. Sollicitaties
 14. Wijzigingen in ons privacybeleid
 15. Contactinformatie
 1. DE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

Wij verzamelen verschillende informatie van en over u wanneer u de Diensten gebruikt. Wij hebben bepaalde soorten informatie nodig om de Diensten aan u te kunnen aanbieden. Als u ons bepaalde informatie niet verstrekt of ons vraagt deze te verwijderen, hebt u mogelijk niet langer toegang tot of kunt u geen gebruik meer maken van onze Diensten. Als u bijvoorbeeld een klant bent maar ons uw factureringsgegevens niet geeft, kunnen wij uw bestellingen niet uitvoeren.

Informatie die u aan ons verschaft

Ember verzamelt informatie rechtstreeks van u door het gebruik van onze Diensten. Bijvoorbeeld, Ember verzamelt informatie van u via:

 1. Uw accountregistratie en het beheer van uw account
 2. Verwerken en uitvoeren van uw bestellingen
 3. Uw communicatie en omgang met ons (inclusief op onze website en interactieve chatfunctie, mobiele app, op social media-sites van derden en per post of e-mail)
 4. Uw deelname aan wedstrijden, prijsvragen of onderzoek van Ember
 5. Uw beoordelingen, opmerkingen en andere berichten over onze Diensten
 6. Uw sollicitaties ingediend via onze website
 7. Uw verzoek om klantenondersteuning en technische bijstand

Wij verzamelen alle informatie die u ons wenst te geven. De informatie die wij verzamelen bestaat over het algemeen uit uw naam, inloggegevens (wachtwoord en e-mail), contactinformatie (adres en telefoonnummer), en factuur- en betalingsgegevens, evenals details over uw bestellingen en interacties met de klantenservice. Als u bij ons solliciteert naar een baan, verzamelen wij uw naam, e-mailadres, sollicitatiebrief, cv en LinkedIn-profielinformatie.

U kunt ook bepaalde content indienen, plaatsen, uploaden of anderszins toegankelijk maken (gezamenlijk "plaatsen") via onze Diensten. U kunt bijvoorbeeld recensies, beoordelingen, foto's en andere content plaatsen, zoals video's, vragen, opmerkingen, ideeën, ontwerpen, kenmerken, plannen en andere feedback (gezamenlijk "Gebruikerscontent" genoemd). Gebruikerscontent kan openbaar worden bekeken door andere gebruikers. Als u bijvoorbeeld een beoordeling of recensie plaatst, wordt die beoordeling of recensie samen met uw naam en geografische locatie weergegeven, indien u ervoor kiest dergelijke informatie te geven. Lees onze Servicevoorwaarden voor meer informatie over onze rechten met betrekking tot uw Gebruikerscontent. 

Mocht u willen dat uw Ember-aankoop naar iemand anders dan uzelf wordt verzonden ( bijvoorbeeld een ontvanger van een cadeau), dan gebruiken wij de door u verstrekte informatie over de andere persoon om de bestelling uit te voeren.

Informatie die wij automatisch verzamelen

Wanneer u onze Diensten gebruikt of uw Ember-product op onze Diensten aansluit, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie zoals beschreven in deze rubriek . Wij en onze dienstverleners ( dit zijn derde partijen die namens ons werken) kunnen verschillende technologieën gebruiken, waaronder cookies en vergelijkbare hulpmiddelen, om te helpen bij het verzamelen van deze informatie. Meer informatie over ons gebruik van cookies en vergelijkbare hulpmiddelen vindt u in de onderstaande rubriek "Cookies en vergelijkbare technologieën". 

Website. Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen en analyseren wij informatie zoals uw IP-adres, browserkenmerken, apparaat-ID's en kenmerken, besturingssysteem, de staat of het land van waaruit u toegang tot de Diensten hebt verkregen, verwijzende en afsluitende pagina's en URL's, platformtype, het aantal klikken, bestanden die u downloadt, domeinnamen, landingspagina's, bekeken pagina's en de volgorde van die pagina's, de hoeveelheid tijd die u op bepaalde pagina's hebt doorgebracht, de datum en het tijdstip waarop u de Diensten hebt gebruikt en inhoud hebt geüpload of geplaatst, foutlogboeken, taalvoorkeuren en andere vergelijkbare informatie.

Mobile app. Wanneer u onze mobiele app gebruikt, ontvangen wij en onze dienstverleners automatisch bepaalde informatie over de mobiele telefoon, tablet of computer die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de app, zoals een identificatiecode van het mobiele apparaat, IP-adres, besturingssysteem, versie, of en wanneer u de app en uw verbonden Ember-producten bijwerkt, datum en tijd van gebruik, duur van gebruik en hoe u de app gebruikt. Wij verzamelen ook gegevens via de mobiele app die door het gebruik van het Ember-product worden verkregen, zoals productinstellingen, favoriete soorten warme dranken, temperaturen en consumptiepatronen, waaronder cafeïne-inname.

Onze dienstverleners kunnen ook diagnostische en gebruiksinformatie van de mobiele app verzamelen en combineren met andere informatie over uw online activiteiten in de loop der tijd, zoals het gebruik van andere apparaten, websites of apps, indien dergelijke diensten ook gebruik maken van dezelfde leveranciers. Raadpleeg het menu Privacybeleid & Instellingen in onze mobiele app als u het delen van dergelijke diagnostische en gebruiksinformatie aan ons en onze dienstverleners wilt uitschakelen.

Informatie over de locatie. Wanneer u de Diensten gebruikt, verzamelen wij en onze dienstverleners algemene locatiegegevens van uw computer of mobiele apparaat. "Algemene" locatiegegevens zijn informatie over de stad en de staat waarin uw apparaat zich bevindt op basis van het IP-adres. Met deze informatie kunnen wij u toegang geven tot inhoud die varieert op basis van uw algemene locatie.

Wij zullen uw toestemming vragen voordat wij uw exacte GPS-locatiegegevens verzamelen. In dergelijke gevallen gebruiken wij uw exacte geo-locatiegegevens om u aangepaste diensten, inhoud, promotieaanbiedingen en andere informatie te bieden die voor u van belang kunnen zijn. Houd er rekening mee dat nauwkeurige geolocatiegegevens worden beschouwd als "gevoelige persoonlijke informatie" onder bepaalde privacywetten, en wij verwerken deze gegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke vereisten. U kunt geolokalisatie op uw apparaat uitschakelen. Raadpleeg voor meer informatie de onderstaande rubriek "Uw privacyrechten met betrekking tot uw informatie" hieronder.

Informatie die wij verzamelen van andere aanbieders van content of sociale mediaplatforms 

Als u uw Ember-product verbindt met andere contentproviders (bijv. Google Assistant of Apple Siri) of platforms voor sociale media (zoals door middel van een inlogfunctie voor sociale media), geven deze providers ons en onze serviceproviders toegang tot aanvullende informatie over uw interactie met deze providers en slaan deze op, voor zover deze betrekking heeft op het gebruik van de Diensten (wij ontvangen bijv. de informatie dat u op de knop Google Assist/Siri hebt geklikt en de datum en tijd waarop u dat hebt gedaan, enz.). Als u niet wilt dat deze informatie gedeeld wordt, moet u deze verbindingen verbreken.

Wanneer u ons "leuk vindt" of "volgt" op Facebook, Instagram, Twitter of andere sociale mediasites, kunnen wij een aantal gegevens van u verzamelen, waaronder uw naam, e-mailadres en eventuele opmerkingen of content die u bij ons plaatst. Wij verzamelen uw informatie ook als u zich inschrijft voor een van onze promoties of informatie aan ons verstrekt via sociale mediasites.

Informatie die wij van anderen verzamelen

Wij kunnen ook aanvullende informatie krijgen, zoals demografische en statistische informatie, van derden, zoals zakelijke partners, marketeers, onderzoekers, analisten en andere partijen waaraan wij u kunnen koppelen op basis van uw indeling in bepaalde statistische groepen.

 1. HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN

Wij en onze dienstverleners gebruiken de hierboven beschreven informatie voor de volgende zakelijke en bedrijfsmatige doeleinden:

 • Levering van de Diensten
  • Het beheren van uw account, inclusief het verwerken van uw registratie en het verifiëren van uw informatie
  • Het aanbieden, beheren en verbeteren van de Diensten, inclusief het uitvoeren van uw bestellingen
 • Communicatie met u en ondersteuning bieden
  • Om u updates en informatie te geven over uw bestellingen of aankopen
  • Om te reageren op uw verzoeken om informatie en zorgen voor een effectievere en efficiëntere klantenservice, onder meer via onze interactieve chatfuncties
 • Bedrijfsvoering
  • Voor het uitvoeren van interne bedrijfsactiviteiten ter ondersteuning van onze Diensten, zoals audits, beveiliging, oplossen van storingen, voorkomen van fraude, facturering en boekhouding, verkoop en marketing, analyse en onderzoek en ontwikkeling
  • Voor het beoordelen en verwerken van sollicitaties
 • Marketing en aanpassing van content
  • Om contact met u op te nemen over producten, diensten, enquêtes, onderzoeken, promoties, speciale evenementen en andere onderwerpen van Ember en derden waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn
  • Om inhoud, voorkeuren en advertenties op de Diensten en andere diensten aan te passen
 • Wettelijke doeleinden
  • Om te voldoen aan de wetten, voorschriften en andere gerechtelijke procedures
  • Onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
  • Om stappen te ondernemen die wij redelijkerwijs noodzakelijk achten om de veiligheid, beveiliging en rechten van Ember, haar medewerkers, dienstverleners en anderen te beschermen

Let op: wij kunnen de informatie die wij via de Diensten verzamelen combineren met informatie die wij automatisch verzamelen of van andere bronnen ontvangen en deze gecombineerde informatie gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Wij kunnen ook informatie die via de Diensten is verzameld, samenvoegen, niet-identificeren en/of anonimiseren op zodanige wijze dat wij redelijkerwijs geen informatie aan u of uw apparaat kunnen koppelen. Wij kunnen dergelijke samengevoegde, niet-geïdentificeerde of anonieme informatie voor elk doel gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot onderzoeks- en marketingdoeleinden.

 1. RECHTSGRONDSLAGEN VOOR HET GEBRUIK VAN UW INFORMATIE

Sommige landen eisen dat bedrijven uw "Persoonsgegevens" (zoals die term wordt gedefinieerd in dergelijke geldende wetten) alleen verwerken als zij een "rechtsgrondslag" (of gerechtvaardigde noodzaak) hebben voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Voor zover deze wetten van toepassing zijn, zijn onze rechtsgrondslagen voor de verwerking van Persoonsgegevens als volgt:

 • Wanneer uw Persoonsgegevens noodzakelijk zijn om onze verplichtingen op grond van een ( of nog af te sluiten) overeenkomst met u na te komen. Wij verwerken uw Persoonsgegevens bijvoorbeeld om te voldoen aan onze Servicevoorwaarden om een contract met u aan te gaan, en om onze verplichtingen na te komen in contracten die wij met u hebben.
 • Wanneer uw Persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor onze rechtmatige belangen of de rechtmatige belangen van anderen. Wij verwerken uw Persoonsgegevens bijvoorbeeld om ons bedrijf en onze Diensten te runnen; problemen met onze Diensten te identificeren en op te lossen; onze Diensten te beveiligen; meer te weten te komen over hoe onze klanten de Diensten gebruiken; interne analyses en onderzoek met betrekking tot de Diensten uit te voeren; de Diensten en de ervaringen van gebruikers met de Diensten te verbeteren; nieuwe Diensten te testen en te creëren; u informatie verstrekken over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat u die interessant vindt via het e-mailadres dat u hebt verstrekt; zorgen voor een veilige omgeving voor onze medewerkers; betalingen verrichten en ontvangen; voldoen aan wettelijke vereisten en onze wettelijke rechten verdedigen; fraude voorkomen; en de klant kennen aan wie wij Diensten verlenen.
 • Wanneer het gebruik van uw Persoonsgegevens voor ons noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij verwerken uw Persoonsgegevens bijvoorbeeld om te voldoen aan belasting- en arbeidswetgeving.
 • Indien wij uw toestemming hebben. Wanneer een land bijvoorbeeld vereist dat wij uw toestemming vragen voordat wij bepaalde gegevens verwerken, zullen wij uw toestemming vragen in overeenstemming met de vereisten van die landen.
 1. COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN

Om de informatie te verzamelen in de rubriek "Informatie die wij automatisch verzamelen" hierboven, maken wij en onze dienstverleners gebruik van logbestanden van internetservers, cookies, tags, tracking pixels en andere vergelijkbare trackingtechnologieën. Wij gebruiken deze technologieën om u in de toekomst een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden door uw specifieke browservoorkeuren te begrijpen en te onthouden.

 • Een webserverlog is een bestand waarin de activiteit van een website wordt opgeslagen.
 • Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt, en hiermee kunnen wij: (i) uw computer herkennen; (ii) uw voorkeuren en instellingen opslaan; (iii) inzicht krijgen in de webpagina's van de Diensten die u hebt bezocht; (iv) uw gebruikerservaring verbeteren door het leveren en meten van de doeltreffendheid van inhoud en advertenties die op uw interesses zijn afgestemd; (v) zoekopdrachten en analyses uitvoeren; en (vi) helpen met beveiliging en administratieve functies.
 • Tracking pixels (soms aangeduid als webbaken of clear GIF's) zijn kleine elektronische tags met een unieke identificatiecode die in websites, online advertenties en/of e-mail zijn opgenomen en die zijn bedoeld om: (i) gebruiksinformatie te verzamelen, zoals advertentie-impressies of -klikken en openingspercentages van e-mails; (ii) de populariteit van de Diensten en bijbehorende advertenties te meten; en (iii) toegang te krijgen tot gebruikerscookies.

Naarmate wij meer technologieën gebruiken, kunnen wij ook via andere methoden informatie verzamelen.

Let op: u kunt uw instellingen wijzigen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt ingesteld of bijgewerkt, of om cookies helemaal te blokkeren. Raadpleeg de "Help"-rubriek van uw browser voor meer informatie (bijv, Internet Explorer; Google Chrome; Mozilla Firefox; of Apple Safari). Houd er rekening mee dat u door het blokkeren, uitschakelen of beheren van een of alle cookies mogelijk geen toegang hebt tot bepaalde functies of aanbiedingen van de Diensten.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies.

 1. ONLINE ANALYTICS EN ADVERTENTIES

Analytics

Wij kunnen gebruik maken van webanalysediensten van derde partijen (zoals die van Google Analytics) voor onze Diensten om gebruiksinformatie te verzamelen en te analyseren via cookies en soortgelijke hulpmiddelen; voor audits, onderzoek of rapportage; om te helpen bij fraudepreventie; en om u bepaalde functies te bieden. Om te voorkomen dat Google Analytics informatie voor analyses gebruikt, kan een gebruiker de Google Analytics Opt-Out Browser Add-on installeren door hier te klikken.

Als u e-mail van ons ontvangt, kunnen wij bepaalde analysemiddelen gebruiken, bijvoorbeeld tracking pixels, om gegevens vast te leggen, bijvoorbeeld wanneer u ons e-mailbericht opent of op links of banners in onze e-mail klikt. Met deze gegevens kunnen wij de effectiviteit van onze communicatie- en marketingcampagnes meten. 

Online advertenties

De Diensten kunnen advertentietechnologieën van derde partijen (bijv. advertentienetwerken en advertentieservers zoals Google Display Network, Criteo en anderen) toestemming geven om cookies of andere traceringstechnologieën op uw computer, mobiele telefoon of ander apparaat te plaatsen om informatie over u te verzamelen ter ondersteuning van de verstrekking van relevante advertenties op de Diensten, evenals op andere websites die u bezoekt en andere diensten die u gebruikt. Deze advertenties kunnen worden gebaseerd op uw huidige activiteiten of uw activiteiten gedurende langere tijd en op andere websites en online diensten en kunnen worden afgestemd op uw interesses.

Wij verstrekken soms ook onze klanteninformatie (zoals e-mailadressen) aan dienstverleners, die deze informatie in niet-geïdentificeerde vorm kunnen "koppelen" aan cookies (of mobiele advertentie-identificatoren) en andere eigen ID's, om u relevantere advertenties aan te bieden wanneer u andere websites en mobiele apps bezoekt.

Wij hebben geen toegang tot de cookies of andere trackingtechnologieën die door dergelijke niet-gelieerde derden op het apparaat worden geplaatst dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten, en dit Privacybeleid is daar ook niet op van toepassing. Als u geïnteresseerd bent in meer informatie over gepersonaliseerde browseradvertenties en hoe u in het algemeen kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden geplaatst om advertenties op maat te leveren, kunt u de link Consumer Opt-Out van het Network Advertising Initiative, de link Consumer Opt-Out van de Digital Advertising Alliance of Your Online Choices bezoeken om ervoor te kiezen geen advertenties op maat te ontvangen van bedrijven die aan deze programma's deelnemen. Als u zich wilt afmelden voor Google Analytics voor reclame of de advertenties van het Google-displaynetwerk wilt aanpassen, gaat u naar de pagina Google Ads Settings . Deze opt-outs gelden per apparaat, dus u moet zich afmelden voor elk apparaat waarmee u toegang krijgt tot onze Diensten.

Voor meer mogelijkheden om onder de geldende wetgeving geen gerichte marketingactiviteiten meer te ontvangen, raadpleeg de onderstaande rubriek "Uw privacyrechten met betrekking tot uw informatie" hieronder. 

Kennisgeving betreffende Niet volgen (Do Not Track). 

Do Not Track ("DNT") is een privacy-voorkeur die gebruikers in bepaalde webbrowsers kunnen instellen. Wij streven ernaar u zinvolle keuzes te bieden over de informatie die op onze website wordt verzameld voor doeleinden van derde partijen, en daarom beschrijven wij hierboven verschillende opt-out mechanismen. Wij herkennen of reageren momenteel echter niet op door de browser ingestelde DNT-signalen. Meer informatie over Do Not Track. Houd er rekening mee dat Do Not Track een ander privacymechanisme is dan het wettelijk verplichte "voorkeurssignaal" van de gebruiker waarnaar wordt verwezen in de onderstaande rubriek "Uw privacyrechten met betrekking tot uw informatie” hieronder. Dit is een browsergebaseerde controle die aangeeft of u de verwerking van uw informatie voor bepaalde doeleinden, zoals de "verkoop" van uw informatie of de verstrekking van uw informatie voor gerichte advertentiedoeleinden, volgens de geldende wetgeving wilt uitsluiten.

 1. HOE WIJ UW INFORMATIE BEKENDMAKEN

Wij en onze dienstverleners delen de informatie die wij van en over u verzamelen voor de volgende zakelijke en bedrijfsmatige doeleinden:

 • Dienstverleners. Wij verlenen toegang tot of delen uw informatie met geselecteerde derde partijen die namens ons diensten verlenen, zoals verkoop, marketing, productinhoud en -functies, advertenties, analyse, onderzoek, klantenservice, levering, gegevensopslag, beveiliging, fraudepreventie, betalingsverwerking en orderverwerking (bijv. Shopify) en juridische diensten.
 • Aangesloten bedrijven en dochterondernemingen. Wij verlenen toegang tot of delen uw informatie met huidige of toekomstige aangesloten bedrijven en dochterondernemingen voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden.
 • Bescherming van Ember en anderen. Door de Diensten te gebruiken, erkent u en stemt u ermee in dat wij de informatie die wij over u verzamelen en bijhouden kunnen openen, bijhouden en delen indien de wet dit vereist of indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat een dergelijke toegang, handhaving of openbaarmaking noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan de wet of een juridisch proces (bijv. een dagvaarding of gerechtelijk bevel); (ii) onze Servicevoorwaarden, dit Privacybeleid of andere contracten met u af te dwingen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen daarvan; (iii) te reageren op claims dat bepaalde content de rechten van derden schendt; (iv) te reageren op uw verzoeken om klantenservice; en/of (v) de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van Ember, haar agenten en aangesloten bedrijven, hun gebruikers en/of het publiek te beschermen. Dit betekent ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor bescherming tegen fraude, preventie van spam/malware en soortgelijke doeleinden.
 • Bedrijfsoverdrachten. Naarmate wij ons bedrijf verder ontwikkelen, kunnen wij andere bedrijven kopen, fuseren of samenwerken. Bij dergelijke wijzigingen (ook met het oog op dergelijke wijzigingen) kan gebruikersinformatie deel uitmaken van de overgedragen activa. Als een deel van of al onze activa worden verkocht of overgedragen aan een derde partij, zullen klantgegevens (inclusief uw e-mailadres) waarschijnlijk tot de overgedragen bedrijfsmiddelen worden gerekend. Indien een dergelijke overdracht onderworpen is aan bijkomende verplichte restricties onder de geldende wetgeving, zal Ember deze restricties naleven.
 • Uw toestemming. Als u hebt ingestemd met het delen van uw informatie, zullen wij uw informatie ook delen in overeenstemming met uw toestemming.

Het is mogelijk dat Ember af en toe samengevoegde of anonieme informatie over het gebruik van de Diensten openbaar maakt, bijvoorbeeld door een rapport over gebruikstrends te publiceren. Wij kunnen dergelijke samengevoegde of anonieme informatie bekendmaken aan derden, waaronder adverteerders, promotionele partners en sponsors. 

 1. BEWARING VAN UW INFORMATIE

Wij bewaren uw informatie niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze wordt verwerkt. Hoe lang wij gegevens bewaren, hangt af van de doeleinden waarvoor wij deze verzamelen en gebruiken en/of van de vereisten om te voldoen aan de geldende wetgeving.

 1. LINKS EN FUNCTIES VAN DERDEN 

De Diensten hebben links naar websites van derden, plug-ins van derden (bijv. Facebook, Pinterest, LinkedIn en Twitter), of geven u de mogelijkheid om te integreren met diensten en apps van derden (bijv. de Gezondheids-app van Apple Inc.). Als u ervoor kiest deze sites, plug-ins of functies te gebruiken, kan het zijn dat u uw gegevens niet alleen aan deze derden bekendmaakt, maar ook aan hun gebruikers en het publiek in het algemeen, afhankelijk van hoe hun diensten werken. Ook als u een app van derden gebruikt die in combinatie met uw Ember-product werkt, erkent u dat tijdens de verbinding informatie aan de app van derden kan worden verstrekt die noodzakelijk is voor het functioneren van de verbinding (bijv. informatie over hoe u uw Ember-product gebruikt). Als u ervoor kiest deze diensten te gebruiken en deze verbindingen tot stand te brengen, is Ember niet verantwoordelijk voor de content of werkwijzen van dergelijke websites of diensten van derde partijen. De verzameling, het gebruik en het delen van uw informatie worden geregeld door het privacybeleid van de websites of diensten van derden, alsmede door dit Privacybeleid. Wij verzoeken u dringend het privacy- en beveiligingsbeleid van deze derde partijen te lezen.

 1. UW PRIVACYRECHTEN MET BETREKKING TOT UW INFORMATIE
 1. Algemene rechten

Afhankelijk van uw rechtsgebied kunt u het recht hebben om bepaalde verzoeken te doen met betrekking tot uw "persoonlijke informatie" of "persoonsgegevens" (zoals deze termen worden omschreven onder de geldende wetgeving, en hierin gezamenlijk worden aangeduid als "persoonlijke informatie"). U kunt ons met name vragen om:

 • U te informeren over de categorieën van persoonlijke informatie die wij over u verzamelen of delen; de categorieën van bronnen van dergelijke informatie; het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen van uw persoonlijke informatie; en de categorieën van derden met wie wij persoonlijke informatie delen.
 • U toegang verlenen tot en/of een kopie verstrekken van bepaalde persoonlijke informatie die wij over u bewaren.
 • Persoonlijke informatie die wij over u hebben te corrigeren of bij te werken.
 • Bepaalde persoonlijke informatie die wij over u hebben te verwijderen.
 • U informatie verstrekken over de eventuele financiële voordelen die wij u bieden.
 • In voorkomend geval afzien van de verwerking van uw persoonlijke informatie om profielen op te stellen ter bevordering van beslissingen die wettelijke of soortgelijke belangrijke gevolgen hebben.

U heeft ook het recht om zich uit te sluiten van de "verkoop" van uw informatie en het "delen/gebruiken van uw informatie voor gerichte advertenties" zoals hieronder beschreven in subrubriek c.

Zoals bepaald in de geldende wetgeving heeft u ook het recht om niet te worden gediscrimineerd omdat u uw rechten uitoefent. Houd er rekening mee dat bepaalde informatie krachtens de geldende wetgeving kan worden vrijgesteld van dergelijke verzoeken. Wij moeten bijvoorbeeld bepaalde informatie bewaren om onze diensten aan u te kunnen leveren. Wij moeten ook redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat wij op een verzoek reageren, wat minimaal kan inhouden, afhankelijk van de gevoeligheid van de informatie die u vraagt en het type verzoek dat u doet, dat wij uw naam en e-mailadres verifiëren. U mag ook een gemachtigde aanwijzen om bepaalde verzoeken namens u in te dienen. Om een gevolmachtigde vertegenwoordiger te kunnen verifiëren, moet u de gemachtigde vertegenwoordiger een ondertekende, schriftelijke toestemming geven om dergelijke verzoeken te doen of een volmacht. Wij kunnen ook contact met u opnemen om uw identiteit te verifiëren voordat wij het verzoek van de gevolmachtigde vertegenwoordiger verwerken.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen. Als u in Californië, Colorado, Connecticut, Utah of Virginia woont, kunt u uw rechten uitoefenen door hier te klikken of een e-mail te sturen naar privacy@ember.com. Als u in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of andere internationale rechtsgebieden woont waar deze rechten gelden, stuur dan een e-mail naar privacy@ember.com.

Afhankelijk van de geldende wetgeving heeft u het recht om in beroep te gaan tegen onze beslissing om uw verzoek af te wijzen, indien van toepassing. Indien wij uw verzoek afwijzen, zullen wij u in onze communicatie met u informatie verstrekken over hoe u eventueel in beroep kunt gaan tegen de beslissing.

 1. Zich afmelden voor marketing e-mails

U kunt zich afmelden voor onze marketing e-mails via de uitschrijflink in de e-mails. Houd er rekening mee dat de verwerking van uw verzoek in verband met onze wettelijke verplichtingen enige tijd in beslag kan nemen. Zelfs als u ervoor kiest geen marketingberichten van ons te ontvangen, blijft u administratieve berichten van ons ontvangen, zoals orderbevestigingen, updates van ons beleid en onze werkwijzen, of andere mededelingen over onze relatie of transacties met u.

 1. Kennisgeving van het recht om af te zien van de verkoop van persoonlijke informatie en het verwerken/delen van persoonlijke informatie voor gerichte advertentiedoeleinden

Zoals hierboven toegelicht in de rubriek "Online Analytics en advertenties", verstrekken wij persoonlijke informatie aan externe advertentieproviders voor gerichte advertentiedoeleinden, zodat wij u relevantere en meer op maat gemaakte advertenties over onze diensten kunnen aanbieden, of maken wij gebruik van analysepartners om ons te helpen bij het analyseren van het gebruik van onze diensten en ons gebruikers-/klantenbestand. Het delen van uw persoonlijke informatie aan deze derde partijen om ons te helpen bij het verlenen van deze diensten kan worden beschouwd als een "verkoop" van persoonlijke informatie onder de geldende wetgeving, of het verwerken/delen van persoonlijke informatie voor gerichte advertentiedoeleinden.

Als u in Californië, Colorado, Connecticut, Utah of Virginia bent gevestigd en u zich wilt afmelden voor ons online delen van uw persoonlijke informatie, bijvoorbeeld via cookie- en pixeltechnologie, voor doeleinden die kunnen worden beschouwd als "verkoop" voor eigen commerciële doeleinden van deze derde partijen, of als "delen" ten behoeve van gerichte advertenties, klik dan hier. U kunt ook een opt-out verzoek indienen om af te zien van ons offline delen van informatie waarop de geldende opt-out rechten van toepassing zijn door een e-mail te sturen naar privacy@ember.com. Let op: wij verkopen niet bewust persoonlijke informatie van minderjarigen onder de 16 jaar zonder wettelijk vereiste toestemming.

Als u via de browser van uw apparaat een wettelijk erkend voorkeurssignaal heeft ingeschakeld, erkennen wij deze voorkeur in overeenstemming met de geldende wetgeving.

 1. PRIVACY VAN KINDEREN

De Diensten zijn bedoeld voor een algemeen publiek en niet voor kinderen. Als wij ontdekken dat wij "persoonlijke informatie" (zoals omschreven in de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act) hebben verzameld van kinderen jonger dan 13 jaar zonder ouderlijke toestemming, zullen wij redelijke stappen ondernemen om deze informatie zo snel mogelijk te verwijderen. Wij verwerken ook niet bewust persoonsgegevens van EU-ingezetenen jonger dan 16 jaar zonder ouderlijke toestemming. Als wij ontdekken dat wij zonder ouderlijke toestemming gegevens hebben verzameld van een EU-ingezetene die jonger is dan 16 jaar, zullen wij redelijke stappen ondernemen om deze gegevens zo snel mogelijk te verwijderen. Wij voldoen ook aan andere leeftijdsbeperkingen en -vereisten in overeenstemming met de geldende lokale wetgeving.

 1. INTERNATIONALE GEBRUIKERS

Bij het verlenen van diensten aan u kan Ember de verwerking van uw gegevens uitbesteden aan, of op andere wijze delen met, aangesloten bedrijven en dochterondernemingen van Ember, vertrouwde dienstverleners en vertrouwde zakelijke partners in andere landen dan het land waar u woont, waaronder de Verenigde Staten en Canada, in overeenstemming met de geldende wetgeving. Deze derde partijen kunnen onder meer betrokken zijn bij het verlenen van Diensten aan u, het verwerken van transacties en/of het verlenen van ondersteunende diensten. Door ons uw informatie te verstrekken, erkent u een dergelijke overdracht, opslag of gebruik.

Indien u in de EER woont, houd er dan rekening mee dat, indien wij informatie over u verstrekken aan niet in de EER gevestigde aangesloten bedrijven of dochterondernemingen van Ember of externe informatieverwerkers, wij passende maatregelen zullen nemen om ervoor te zorgen dat deze bedrijven uw informatie adequaat beschermen in overeenstemming met dit Privacybeleid. Deze maatregelen bestaan onder meer uit het ondertekenen van standaardcontractbepalingen in overeenstemming met de EU- en andere wetgeving op het gebied van gegevensbescherming om de overdracht van dergelijke gegevens te regelen. Voor meer informatie over deze overdrachtsmechanismen kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in de onderstaande rubriek "Contactinformatie" hieronder.

In voorkomend geval kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in het land waar u bent gevestigd. U kunt ook een rechtszaak aanspannen via de plaatselijke rechtbanken als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden.

 1. HOE BESCHERMEN WIJ UW INFORMATIE

Wij nemen maatregelen om uw informatie te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging of toevallig verlies, wijziging, onbevoegde verstrekking of toegang. Echter, geen enkele methode van overdracht via internet, overdracht via mobiele apparatuur of elektronische of fysieke opslag is echter volledig veilig. Als u onze Diensten gebruikt, erkent en aanvaardt u dat wij de veiligheid van uw informatie die wordt verzonden naar, via of op onze Diensten niet kunnen garanderen en dat dergelijke overdracht op eigen risico gebeurt.

U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountgegevens en in het bijzonder uw inloggegevens. Wij vragen u uw inloggegevens met niemand te delen. 

 1. SOLLICITATIES

De Diensten bevatten mogelijk carrièrerubriekenn waarmee u kunt solliciteren naar een baan bij Ember. Deze arbeidsbemiddeling wordt niet gehost door Ember, maar wordt beheerd door Greenhouse Software, Inc. ("Greenhouse"), onze dienstverlener. Greenhouse verzamelt verschillende informatie, waaronder uw contactinformatie en uw functiekwalificaties. Zij gebruiken ook cookies en andere middelen om informatie te verzamelen, maar deze informatie wordt alleen gebruikt voor analytische doeleinden en om u de mogelijkheid te bieden uw aanvraag te verwerken. Alle informatie die Ember van Greenhouse verzamelt in verband van uw sollicitatie bij Ember wordt behandeld in overeenstemming met dit Privacybeleid. Ember zal uw informatie alleen gebruiken en delen voor arbeidsdoeleinden, zoals het beoordelen van uw sollicitatie of het communiceren met u over uw interesses, en wanneer dit wettelijk verplicht is. Ember heeft met Greenhouse een overeenkomst gesloten over de verwerking van sollicitatiegegevens, en Greenhouse mag uw informatie alleen raadplegen, gebruiken en openbaar maken als dat nodig is om de taken uit te voeren die Ember het bedrijf toevertrouwt. Die overeenkomst verplicht Greenhouse ook om zich te houden aan de voorwaarden van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen voor gegevensverwerkers met betrekking tot gegevens van EU-ingezetenen die worden aangevraagd. Als u vragen hebt over de behandeling van uw sollicitatiegegevens, neem dan contact met ons op via een van de onderstaande mogelijkheden beschreven in de onderstaande rubriek "Contactinformatie".

U kunt ook contact maken via LinkedIn of andere websites om te solliciteren bij Ember. Alle informatie die Ember verzamelt van dergelijke andere sites in verband met uw sollicitatie bij Ember wordt behandeld in overeenstemming met dit Privacybeleid. Ember zal uw informatie alleen gebruiken en delen voor arbeidsdoeleinden, zoals het beoordelen van uw sollicitatie of het communiceren met u over uw interesses, en wanneer dit wettelijk verplicht is.

 1. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Wij zullen het herziene Privacybeleid toegankelijk maken via de Diensten, dus u dient het Privacybeleid regelmatig te bekijken. U kunt zien of het Privacybeleid is gewijzigd sinds de laatste keer dat u het hebt bekeken door de "Ingangsdatum" aan het begin van dit Privacybeleid te controleren. Indien wij een wezenlijke wijziging aanbrengen in dit Privacybeleid, zullen wij u daarvan in kennis stellen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Door de Diensten te blijven gebruiken, verklaart u dat u de laatste versie van dit Privacybeleid hebt gelezen en begrepen.

 1. CONTACTINFORMATIE

Als u contact met ons wilt opnemen of vragen of klachten hebt over dit privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar privacy@ember.com.

Ember Technologies, Inc.
T.a.v.: Naleving van de privacywetgeving
4607 Lakeview Canyon Rd., #500
Westlake Village, CA 91361