Privacy Policy (PL)

Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2023 roku (Data ostatniej wersji: 7 grudnia 2022 r.)

Jeżeli użytkownik mieszka na terenie stanu Kalifornia, prosimy kliknąć tutaj, aby zapoznać się z konkretnymi informacjami dotyczącymi naszych praktyk w zakresie prywatności na mocy prawa stanu Kalifornia. 

W niniejszej Polityce prywatności opisujemy sposób, w jaki Ember Technologies, Inc. („Ember”, „my”, „nam” lub „nasz”) gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane użytkownika. Przedstawiamy tu również prawa użytkownika i możliwości wyboru dotyczące korzystania przez nas z danych użytkownika. 

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych, które gromadzimy na temat użytkowników witryny Ember (https://ember.com), aplikacji mobilnej Ember oraz produktów firmy Ember powiązanych z Internetem (np. kubków lub akcesoriów). Naszą witrynę, aplikację mobilną, powiązane z Internetem produkty Ember oraz usługi przez nie dostępne i z nimi powiązane określamy zbiorczo mianem „Usług”. Korzystanie przez użytkownika z Usług podlega niniejszej Polityce prywatności oraz naszym Warunkom świadczenia usług

Dane gromadzone za pośrednictwem Usług są kontrolowane przez firmę Ember z siedzibą w USA. Adres pocztowy Ember to 4607 Lakeview Canyon Rd., #500, Westlake Village, CA 91361.

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, ABY ZROZUMIEĆ, W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE UŻYTKOWNIKA. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODY NA NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI, PROSIMY O NIEKORZYSTANIE Z USŁUG.  

Niniejsza Polityka prywatności zawiera następujące rozdziały:

 1. Jakie dane gromadzimy
 2. W jaki sposób wykorzystujemy dane użytkownika
 3. Podstawy prawne korzystania z danych użytkownika
 4. Pliki cookies i podobne technologie
 5. Analityka i reklama internetowa
 6. W jaki sposób ujawniamy dane użytkownika
 7. Przechowywanie danych użytkownika
 8. Linki i funkcje stron trzecich
 9. Prawa do prywatności w zakresie danych użytkownika
 10. Prywatność dzieci
 11. Użytkownicy międzynarodowi
 12. W jaki sposób chronimy dane użytkownika
 13. Podania o pracę
 14. Zmiany w naszej Polityce prywatności
 15. Dane kontaktowe
 1. JAKIE DANE GROMADZIMY

Kiedy użytkownik korzysta z Usług, uzyskujemy od niego i na jego temat różne informacje. Prosimy zwrócić uwagę, że potrzebujemy pewnych rodzajów danych, aby móc świadczyć użytkownikowi Usługi. Jeżeli użytkownik nie poda nam pewnych danych lub poprosi nas o ich usunięcie, nie będzie już mógł uzyskać dostępu do Usług lub z nich korzystać. Na przykład, jeżeli użytkownik jest klientem, ale nie przekaże nam danych do rozliczenia, nie będziemy mogli zrealizować jego zamówień.

Dane, które przekazuje nam użytkownik

Ember gromadzi dane bezpośrednio od użytkownika, kiedy korzysta on z naszych Usług. Na przykład, Ember gromadzi dane od użytkownika poprzez:

 1. Rejestrację na koncie oraz zarządzanie kontem użytkownika
 2. Przetwarzanie i realizację zamówień użytkownika
 3. Komunikaty i kontakt użytkownika z naszą firmą (w tym za pośrednictwem naszej witryny i funkcji interaktywnego chatu, aplikacji mobilnej, na stronach społecznościowych stron trzecich oraz pocztą lub pocztą elektroniczną)
 4. Udział użytkownika w loteriach promocyjnych, konkursach lub badaniach Ember
 5. Recenzje, komentarze i inne posty użytkownika dotyczące naszych Usług
 6. Aplikacje na stanowiska pracy przesłane przez użytkownika za pośrednictwem naszej witryny
 7. Prośby użytkownika o obsługę klienta i wsparcie techniczne 

Będziemy gromadzić jakiekolwiek dane, które użytkownik zdecyduje się nam przekazać. Gromadzone przez nas dane zwykle obejmują imię i nazwisko użytkownika, dane logowania (hasło i e-mail), dane kontaktowe (adres i numer telefonu) oraz dane rozliczeniowe i do płatności, jak również szczegóły dotyczące zamówień użytkownika i interakcji z nami w ramach obsługi klienta. Jeżeli użytkownik składa u nas aplikację na stanowisko pracy, będziemy gromadzić dane użytkownika obejmujące jego imię i nazwisko, adres e-mail, list motywacyjny, życiorys/CV oraz dane z profilu LinkedIn. 

Użytkownik może również przekazywać, publikować, przesyłać lub w inny sposób udostępniać (razem „Publikować”) określone treści za pośrednictwem naszych Usług. Na przykład, użytkownik może Publikować recenzje, oceny w rankingach, zdjęcia i inne treści, takie jak filmy, pytania, komentarze, pomysły, projekty, funkcje, plany i innego rodzaju informację zwrotną (razem „Treści użytkownika”). Treści użytkownika mogą być dostępne do publicznego wglądu dla innych użytkowników. Na przykład, jeżeli użytkownik publikuje ocenę w rankingu lub recenzję, wówczas dana ocena lub recenzja będzie wyświetlana przy jego imieniu i lokalizacji geograficznej, jeśli użytkownik zdecydował się na podanie takich informacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praw do Treści użytkownika, prosimy zapoznać się z naszymi Warunkami świadczenia usług.

Jeżeli użytkownik prosi o przesłanie swoich zakupów z Ember na adres innej osoby niż on sam (np. odbiorcy prezentu), korzystamy z przekazywanych przez niego danych na temat tej osoby, aby zrealizować przesyłkę. 

Dane, które gromadzimy w sposób zautomatyzowany

Kiedy użytkownik korzysta z naszych Usług lub łączy swoje produkty Ember z naszymi Usługami, gromadzimy pewne dane automatycznie, zgodnie z opisem zawartym w niniejszym rozdziale. Zarówno my, jak i nasi usługodawcy (firmy zewnętrzne pracujące w naszym imieniu) możemy używać różnych technologii, w tym plików cookies i podobnych narzędzi, aby pomóc w gromadzeniu tych danych. Użytkownik może dowiedzieć się więcej na temat sposobów, w jakie korzystamy z plików cookies i podobnych narzędzi w rozdziale „Pliki cookies i podobne technologie” poniżej. 

Witryna. Kiedy użytkownik korzysta z naszej witryny, gromadzimy i analizujemy dane takie jak adres IP użytkownika, charakterystyka wyszukiwarki, identyfikator i charakterystyka urządzenia, system operacyjny, stan lub państwo , z którego użytkownik uzyskał dostęp do Usług, strony odsyłające i strony końcowe wizyt oraz adresy URL, rodzaj platformy, liczba kliknięć, pobierane przez użytkownika pliki, nazwy domen, strony docelowe, przeglądane strony oraz kolejność tych stron, ilość czasu spędzonego na konkretnych stronach, data i godzina korzystania z Usług oraz przesyłania lub publikowania treści, dzienniki błędów, preferencje językowe i inne tego rodzaju dane. 

Aplikacja mobilna Kiedy użytkownik korzysta ze swojej aplikacji mobilnej, zarówno my, jak i nasi usługodawcy automatycznie otrzymamy pewne dane dotyczące telefonu komórkowego, tabletu lub komputera używanego do uzyskiwania dostępu do aplikacji, w tym identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP, system operacyjny, wersja, fakt czy użytkownik aktualizuje aplikację oraz powiązane produkty Ember i kiedy to robi, data i godzina użytkowania, czas korzystania oraz sposób korzystania z aplikacji. Gromadzimy również dane za pośrednictwem aplikacji mobilnej, generowane wskutek korzystania z produktu Ember, takie jak ustawienia produktu, preferowane rodzaje ciepłych napojów, temperatury i schematy konsumpcji, w tym spożycie kofeiny.

Nasi usługodawcy mogą również gromadzić i łączyć informacje diagnostyczne i użytkowe zebrane w aplikacji mobilnej z innymi informacjami o aktywności online użytkownika w czasie, w tym o korzystaniu z innych urządzeń, stron internetowych lub aplikacji, jeżeli takie usługi również korzystają z tych samych dostawców. Należy zapoznać się ze stroną o nazwie Polityka prywatności i ustawienia w naszej aplikacji mobilnej, jeżeli użytkownik chce zrezygnować z ujawniania takich informacji diagnostycznych i użytkowych z nami i naszymi dostawcami usług.

Informacje o lokalizacji. Kiedy użytkownik korzysta z Usług, zarówno my, jak i nasi usługodawcy gromadzimy ogólne informacje dotyczące lokalizacji z komputera użytkownika lub z jego urządzenia mobilnego. „Ogólne” informacje dotyczące lokalizacji oznaczają dane dotyczące miasta i stanu, w jakim znajduje się urządzenie użytkownika, na podstawie jego adresu IP. Informacje te umożliwiają nam udostępnienie użytkownikowi treści, które różnią się w zależności od jego ogólnej lokalizacji.

Zanim zaczniemy gromadzić dokładne dane lokalizacyjne GPS użytkownika, poprosimy o zgodę. W takich przypadkach będziemy korzystać z dokładnych danych geolokalizacyjnych użytkownika, aby zapewniać indywidualnie dostosowane usługi, treści, oferty promocyjne oraz inne informacje, które mogą być dla użytkownika interesujące. Należy pamiętać, że precyzyjne informacje geolokalizacyjne uznaje się za „wrażliwe dane osobowe” zgodnie z niektórymi przepisami dotyczącymi prywatności, a my przetwarzamy te informacje zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Użytkownik może wyłączyć funkcję geolokalizacji na swoim urządzeniu. Więcej informacji można znaleźć poniżej w części o nazwie „Prawa do prywatności w zakresie danych użytkownika”.

Dane, które gromadzimy od innych dostawców treści lub platform społecznościowych 

Jeżeli użytkownik powiąże swój produkt Ember z innymi dostawcami treści (np. Google Assistant lub Apple Siri) lub platformami społecznościowymi (jak np. poprzez funkcję logowania w mediach społecznościowych), dostawcy ci umożliwią nam oraz naszym usługodawcom dostęp oraz przechowywanie dodatkowych danych dotyczących interakcji użytkownika z tymi dostawcami, w stopniu, w jakim wiąże się to z korzystaniem z Usług (np. otrzymamy informację, że użytkownik kliknął przycisk Google Assist/Siri oraz datę i godzinę kliknięcia itp.). Jeżeli użytkownik nie chce udostępniać tych danych, nie może inicjować tych połączeń. 

Kiedy użytkownik „lubi” lub „obserwuje” nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub innych portalach społecznościowych, możemy gromadzić niektóre dane użytkownika, takie jak jego imię i nazwisko, adres e-mail oraz wszelkie publikowane przez niego komentarze lub treści, które są dla nas istotne. Gromadzimy również dane użytkownika, jeżeli zapisze się na jedną z naszych promocji lub prześle nam dane za pośrednictwem portali społecznościowych.

Dane, które gromadzimy od innych 

Możemy również otrzymywać dodatkowe dane, takie jak dane demograficzne i statystyczne, dane od stron trzecich, takich jak partnerzy biznesowi, marketerzy, badacze, analitycy lub inne strony, które możemy przypisać użytkownikowi w oparciu o jego przydzielenie do pewnych grup statystycznych. 

 1. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA

Zarówno my, jak i nasi usługodawcy, wykorzystujemy wyżej opisane dane w celu realizacji następujących celów biznesowych lub operacyjnych:

 • Świadczenie usług
  • Administrowanie kontem użytkownika, również w celu przetwarzania jego rejestracji oraz weryfikowania jego danych
  • Świadczenie Usług, zarządzanie nimi i ich ulepszanie, włącznie z realizacją zamówień użytkownika
 • Komunikacja z użytkownikiem i zapewnienie wsparcia
  • Zapewnianie użytkownikowi aktualizacji i nowych informacji na temat jego zamówień lub zakupów
  • Odpowiadanie na prośby użytkownika o udzielenie informacji i zapewnianie użytkownikowi skuteczniejszej i bardziej efektywnej obsługi klienta, w tym również poprzez nasze funkcje interaktywnego chatu.
 • Działalność gospodarcza
  • Prowadzenie wewnętrznych operacji biznesowych wspierających nasze Usługi, takich jak audyt, bezpieczeństwo, naprawa awarii, zapobieganie oszustwom, fakturowanie i rachunkowość, sprzedaż i marketing, analityka oraz badania i rozwój
  • Przeglądanie podań o pracę i ich przetwarzanie
 • Marketing i dostosowanie treści do potrzeb klienta
  • Kontaktowanie się z użytkownikiem w związku z produktami, usługami, ankietami, badaniami, promocjami, specjalnymi wydarzeniami Ember i stron trzecich oraz w związku z innymi tematami, które naszym zdaniem mogłyby zainteresować użytkownika
  • Indywidualne dostosowywanie treści, preferencji i reklam w ramach Usług i innych usług
 • Cele prawne
  • Przestrzeganie przepisów, regulacji oraz innych procesów i procedur prawnych
  • Ustanawianie, egzekwowanie lub obrona naszych praw
  • Podejmowanie kroków, które w naszej uzasadnionej opinii są niezbędne dla ochrony bezpieczeństwa i praw Ember, pracowników firmy, jej usługodawców i innych podmiotów 

Prosimy zwrócić uwagę, że możemy łączyć gromadzone przez nas za pośrednictwem Usług dane z danymi, które gromadzimy automatycznie lub uzyskujemy z innych źródeł oraz wykorzystywać takie powiązane dane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. 

Możemy również agregować, pozbawiać elementów pozwalających na identyfikację i/lub anonimizować wszelkie dane gromadzone za pośrednictwem Usług w taki sposób, aby nie móc zasadnie powiązać tych danych z użytkownikiem lub jego urządzeniem. Możemy korzystać z tego rodzaju zagregowanych, pozbawionych elementów pozwalających na identyfikację lub anonimowych danych do wszelkich celów, w tym bez ograniczeń do celów badawczych i rynkowych.

 1. PODSTAWY PRAWNE KORZYSTANIA Z DANYCH UŻYTKOWNIKA

Niektóre kraje wymagają, by firmy przetwarzały „Dane osobowe” (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w takich obowiązujących przepisach) użytkownika wyłącznie, jeśli mają „podstawę prawną” (lub uzasadnioną potrzebę) przetwarzania jego Danych osobowych. W zakresie, w jakim przepisy te mają zastosowanie, nasze podstawy prawne do przetwarzania Danych osobowych są następujące:

 • Kiedy Dane osobowe użytkownika są niezbędne do wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy (lub umowy w toku) z Tobą. Na przykład, będziemy przetwarzać Dane osobowe użytkownika, aby przestrzegać naszych Warunków świadczenia usług, aby zawrzeć z użytkownikiem umowę oraz wypełnić nasze zobowiązania wynikające z jakichkolwiek umów zawartych z użytkownikiem.
 • W sytuacji, gdy Dane osobowe użytkownika są niezbędne dla naszych zasadnych interesów lub zasadnych interesów innych stron. Na przykład, będziemy przetwarzać Dane osobowe użytkownika w celu realizowania naszej działalności oraz naszych Usług, identyfikowania i naprawiania wszelkich problemów z naszymi Usługami, zapewnienia bezpieczeństwa naszych Usług, uzyskania większej ilości informacji na temat sposobów, w jakie nasi klienci korzystają z Usług; realizowania analityki wewnętrznej i badań dotyczących Usług; ulepszania Usług i poprawy wrażeń użytkowników z korzystania z Usług; testowania i tworzenia nowych Usług; przekazywania użytkownikowi informacji na temat nowych produktów, ofert specjalnych lub innych informacji, które naszym zdaniem mogłyby być interesujące dla użytkownika, korzystając z podanego przez użytkownika adresu e-mail; zapewnienia bezpiecznych środowisk dla naszych pracowników; realizowania i otrzymywania płatności; przestrzegania wymogów prawnych oraz obrony naszych praw; zapobiegania oszustwom; oraz zapoznania się z klientem, któremu świadczymy Usługi.
 • W sytuacji, gdy skorzystanie z Danych osobowych użytkownika jest dla nas niezbędne dla wypełnienia naszych obowiązków prawnych. Na przykład, będziemy przetwarzać Dane osobowe użytkownika, aby spełnić wymogi przepisów podatkowych i prawa pracy.
 • W sytuacji, w której mamy na to zgodę użytkownika. Na przykład, w sytuacji, gdy dany kraj wymaga uzyskania przez nas zgody użytkownika przed przystąpieniem do przetwarzania określonych danych, poprosimy użytkownika o zgodę zgodnie z wymogami tych krajów. 
 1. PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

Aby gromadzić dane w ramach sekcji „Dane, które gromadzimy automatycznie” powyżej, zarówno my, jak i nasi usługodawcy, używamy dzienników serwerów, plików cookies, znaczników, pikseli śledzących i innych podobnych technologii śledzenia. Korzystamy z tych technologii, aby zapewnić użytkownikowi bardziej zindywidualizowaną obsługę na przyszłość, poprzez zrozumienie i zapamiętanie konkretnych preferencji wyszukiwania danego użytkownika.

 • Dziennik serwera jest plikiem, w którym przechowywana jest aktywność witryny.
 • Plik cookie jest małym plikiem tekstowym umieszczanym na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika, gdy ten odwiedza witrynę. Umożliwia nam on: (i) rozpoznawanie komputera użytkownika; (ii) przechowywanie jego preferencji i ustawień; (iii) zrozumienie, jakie strony Usług zostały odwiedzone przez użytkownika; (iv) dostarczenie użytkownikowi lepszych wrażeń z korzystania z Usług poprzez zapewnienie i zmierzenie skuteczności treści i reklam dostosowanych do jego zainteresowań; (v) prowadzenie wyszukiwań i analiz; oraz (vi) pomaganie w kwestiach bezpieczeństwa i funkcjach administracyjnych.
 • Piksele śledzące (zwane nieraz sygnałami nawigacyjnymi w sieci web lub czystymi GIF-ami) są miniaturowymi elektronicznymi znacznikami z unikalnymi identyfikatorem zawartym w witrynach, reklamach internetowych i/lub e-mailach stworzonych, by: (i) gromadzić dane, na temat korzystania, jak np. emisje lub kliknięcia reklam i wskaźniki otwierania e-maili; (ii) mierzyć popularność Usług i powiązanych reklam; oraz (iii) uzyskać dostęp do plików cookies użytkownika.

Ponieważ stosujemy dodatkowe technologie, możemy również gromadzić dane innymi metodami.

Należy zwrócić uwagę, że można zmienić swoje ustawienia tak, aby otrzymywać powiadomienia, kiedy plik cookie jest ustawiany lub aktualizowany, lub w ogóle zablokować pliki cookies. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z sekcją „Pomoc” w swojej wyszukiwarce (np. Internet Explorer; Google Chrome; Mozilla Firefox; lub Apple Safari). Prosimy zwrócić uwagę, że blokując, wyłączając lub kontrolując wszelkie lub wszystkie pliki cookies użytkownik może nie mieć dostępu do określonych funkcji lub ofert Usług. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów, w jakie korzystamy z plików cookies, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookies.

 1. ANALITYKA I REKLAMA INTERNETOWA

Analityka 

Możemy korzystać z usług analityki sieciowej stron trzecich (np. Google Analytics) w ramach naszych Usług do gromadzenia i analizowania informacji na temat korzystania z Usług poprzez pliki cookies i podobne narzędzia, uczestniczyć w audytach, badaniach lub sprawozdaniach, pomagać w zapobieganiu oszustwom; oraz zapewniać użytkownikowi określone funkcje. Aby uniemożliwić Google Analytics korzystanie z danych użytkownika do analiz, użytkownik może zainstalować dodatek do wyszukiwarki, zapewniający rezygnację z usług Google Analytics, klikając tutaj.

Jeżeli użytkownik otrzymuje od nas e-mail, możemy używać określonych narzędzi analitycznych, takich jak piksele śledzące, do przechwytywania danych, np. gdy użytkownik otwiera naszą wiadomość lub kilka jakiekolwiek linki lub banery zawarte w wiadomości. Dane te pozwalają nam zmierzyć skuteczność naszych komunikatów i kampanii marketingowych.

Reklamy internetowe

Usługi mogą umożliwiać zewnętrznym technologiom reklamowym (np. sieciom reklam i serwerom reklamowym, takim jak Google Display Network, Criteo i innym) umieszczanie plików cookies lub innych technologii śledzenia na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu użytkownika w celu gromadzenia danych na temat użytkownika, aby pomóc w dostarczaniu właściwych reklam w ramach Usług, jak również na innych witryn odwiedzanych przez użytkownika oraz w ramach innych usług, z których korzysta użytkownik. Reklamy te mogą opierać się na aktualnej aktywności użytkownika lub jego aktywności na przestrzeni czasu, również na innych witrynach i serwisach internetowych. Reklamy te mogą być dostosowane do zainteresowań użytkownika.

Czasami dostarczamy dane naszych klientów (takie jak adresy e-mail) usługodawcom, którzy mogą „dopasować” te informacje w formie pozbawionej elementów pozwalających na identyfikację do plików cookies (lub identyfikatorów reklam mobilnych) oraz innych identyfikatorów własności, w celu dostarczenia użytkownikowi bardziej właściwych reklam, kiedy odwiedza inne witryny i aplikacje mobilne.

Nie mamy dostępu do plików cookies lub innych technologii śledzących, które mogą być umieszczane na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik, aby uzyskać dostęp do Usług przez tego rodzaju niepowiązane strony trzecie. Niniejsza Polityka prywatności nie reguluje kwestii w/w plików cookies lub innych technologii śledzących. Jeżeli użytkownik chciałby uzyskać więcej informacji na temat dostosowanych indywidualnie reklam w wyszukiwarce oraz sposobu ogólnego kontrolowania plików cookies, aby nie dopuścić do umieszczenia ich na swoim komputerze w celu dostarczania dostosowywanych indywidualnie reklam, może przejść do linku rezygnacji z subskrypcji Rezygnacja konsumenta z Inicjatywy na rzecz reklamy sieciowej, linku rezygnacji z subskrypcji, Rezygnacja konsumenta z Sojuszu Reklamy Cyfrowej lub Wybory online użytkownika, aby zrezygnować z indywidualnie dostosowanych reklam od firm, które są uczestnikami tych programów. Aby zrezygnować z wyświetlania reklam w ramach Google Analytics lub dostosować reklamy sieciowe Google, należy przejść na stronę ustawień Google Ads. Prosimy zwrócić uwagę, że w/w rezygnacje z subskrypcji mają zastosowanie do danego urządzenia, dlatego należy dokonać rezygnacji na każdym urządzeniu, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług.

Dodatkowe sposoby rezygnacji z ukierunkowanych działań reklamowych zgodnie z obowiązującym prawem znajdują się w części „Prawa do prywatności w zakresie danych użytkownika” w odniesieniu do jego informacji poniżej.

Powiadomienie dotyczące Do Not Track („Nie śledzić”).

Do Not Track („DNT”, „Nie śledzić”) to preferencja dotycząca prywatności, którą użytkownicy mogą ustawić w niektórych wyszukiwarkach. Zobowiązujemy się do zapewniania użytkownikom możliwości konstruktywnych wyborów dotyczących danych gromadzonych na naszej witryny do celów stron trzecich, dlatego też przedstawiamy powyższy opis różnych mechanizmów rezygnacji z subskrypcji. Obecnie nie rozpoznajemy jednak inicjowanych przez wyszukiwarki sygnałów DNT, ani nie reagujemy na nie. Dowiedz się więcej o Do Not Track. Należy pamiętać, że Do Not Track jest innym mechanizmem prywatności niż wymagany prawnie „sygnał preferencji” użytkownika, o którym mowa w sekcji „Prawa do prywatności w zakresie danych użytkownika” poniżej, która stanowi sposób kontroli oparty na przeglądarce wskazujący, czy użytkownik chciałby zrezygnować z przetwarzania informacji użytkownika dla określonych celów, takich jak „sprzedaż” informacji użytkownika lub ujawnienie informacji użytkownika dla celów reklamy ukierunkowanej, zgodnie z obowiązującym prawem.

 1. W JAKI SPOSÓB UJAWNIAMY DANE UŻYTKOWNIKA

Zarówno my, jak i nasi usługodawcy, udostępniamy dane, które gromadzimy od użytkownika i na jego temat w celu realizacji następujących celów biznesowych lub operacyjnych:

 • Usługodawcy. Zapewniamy dostęp do danych użytkownika lub udostępniamy je wybranym stronom trzecim, które realizują w naszym imieniu usługi takie jak sprzedaż, marketing, treści i funkcje produktów, reklamy, analityka, badania, obsługa klienta, dostawy, przechowywanie danych,       bezpieczeństwo, zapobieganie oszustwom, przetwarzanie płatności i realizacja zamówień (np. Shopify) oraz usługi prawne.
 • Jednostki stowarzyszone i zależne. Zapewniamy dostęp do danych użytkownika lub udostępniamy je obecnym lub przyszłym podmiotom powiązanym i zależnym, do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności.
 • Ochrona Ember i innych. Korzystając z Usług, użytkownik uznaje i zgadza się, że możemy uzyskiwać dostęp, przechowywać i ujawniać dane, które gromadzimy i zachowujemy na temat użytkownika, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, w przekonaniu, że taki dostęp, zachowanie lub ujawnienie danych jest w sposób zasadny niezbędne do: (i) przestrzegania przepisów prawa lub spełnienia wymogów postępowania sądowego (np. wezwanie do sądu lub nakaz sądowy); (ii) w celu egzekwowania naszych Warunków świadczenia usług, niniejszej Polityki prywatności lub innych umów zawartych z użytkownikiem, włącznie z badaniem potencjalnych naruszeń tych dokumentów; (iii) aby odpowiedzieć na roszczenia, według których jakiekolwiek treści naruszają prawa stron trzecich; (iv) aby odpowiedzieć na prośby użytkownika związane z obsługą klienta; i/lub (v) aby chronić prawa, własność lub osobiste bezpieczeństwo Ember, jej przedstawicieli i podmiotów powiązanych, jej użytkowników oraz opinii publicznej; Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustami, udaremniania spamu/złośliwego oprogramowania i temu podobne cele.
 • Transfery biznesowe. W miarę rozwoju naszej działalności, możemy kupować inne spółki, dokonywać fuzji lub nawiązywać z nimi współpracę. Przy tego rodzaju transakcjach (również przy rozważaniu tego rodzaju transakcji) w przenoszonych aktywach mogą znaleźć się dane na temat użytkowników. Jeżeli część lub całość naszych aktywów zostanie sprzedana lub przeniesiona na stronę trzecią, dane klientów (włącznie z adresem e-mail użytkownika) będą prawdopodobnie jednym z przenoszonych aktywów biznesowych. Jeżeli taki transfer podlega dodatkowym obowiązkowym restrykcjom w ramach obowiązujących przepisów, Ember będzie stosować się do tych restrykcji.
 • Twoja zgoda. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na udostępnianie przez nas jego danych, będziemy również udostępniać jego dane w sposób odpowiadający udzielonej przez niego zgodzie. 

Ember może każdorazowo ujawnić zagregowane lub anonimowe dane dotyczące korzystania z Usług, np. publikując raport na temat trendów w użytkowaniu. Możemy ujawniać tego rodzaju zagregowane lub anonimowe dane dowolnej stronie trzeciej, w tym reklamodawcom, partnerom w promocjach oraz sponsorom.

 1. PRZECHOWYWANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA

Nie przechowujemy danych użytkownika dłużej niż to konieczne do celów, dla których są przetwarzane. Długość okresu przechowywania danych zależy od celów, dla których je gromadzimy i z nich korzystamy i/lub wymogów dotyczących przestrzegania obowiązujących przepisów. 

 1. LINKI I FUNKCJE STRON TRZECICH 

Usługi zawierają linki do witryn stron trzecich, wtyczki stron trzecich (np. Facebook, Pinterest, LinkedIn i Twitter) lub umożliwiają użytkownikowi integrację z usługami lub aplikacjami stron trzecich (np. Aplikacja Health firmy Apple Inc.). Jeżeli użytkownik decyduje się na korzystanie z tych witryn, wtyczek lub usług, może ujawniać swoje dane nie tylko tym stronom trzecim, ale również ich użytkownikom oraz szerzej, opinii publicznej, w zależności od tego, jak działają ich usługi. Na podobnej zasadzie, jeżeli użytkownik korzysta z aplikacji strony trzeciej, która działa w powiązaniu z jego produktem Ember, użytkownik uznaje, że w czasie połączenia dane niezbędne do funkcjonowania tego połączenia mogą być udostępniane aplikacji strony trzeciej (np. dane dotyczące sposobów korzystania z produktu Ember). Jeżeli użytkownik decyduje się na korzystanie z tych usług i inicjuje te połączenia, Ember nie odpowiada za treści lub praktyki tego rodzaju witryn lub usług stron trzecich. Gromadzenie, użytkowanie i ujawnianie danych użytkownika będzie podlegać politykom prywatności witryn lub usług stron trzecich, a nie niniejszej Polityce prywatności. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z politykami prywatności i bezpieczeństwa tych stron trzecich.

 1. PRAWA DO PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE DANYCH UŻYTKOWNIKA 
 1. Uprawnienia ogólne

W zależności od jurysdykcji użytkownik może mieć prawo do składania pewnych wniosków dotyczących jego „danych osobowych” lub „danych prywatnych” (zgodnie z definicją tych terminów w obowiązującym prawie, zwanych łącznie w niniejszym dokumencie dot. „danych osobowych”). W szczególności użytkownik może poprosić nas o:

 • Informację o kategoriach danych osobowych, które gromadzimy lub ujawniamy na temat użytkownika; kategoriach źródeł takich informacji; biznesowym lub komercyjnym celu gromadzenia danych osobowych użytkownika; oraz kategoriach stron trzecich, którym ujawniamy dane osobowe.
 • Zapewnienie dostępu do i/lub kopii pewnych danych osobowych, które posiadamy na temat użytkownika.
 • Korektę posiadanych przez nas danych osobowych użytkownika.
 • Usunięcie niektórych danych osobowych, które posiadamy na temat użytkownika.
 • Przekazanie informacji na temat zachęt finansowych, które oferujemy, o ile takie istnieją.
 • Rezygnacja z przetwarzania danych osobowych na potrzeby profilowania w związku z decyzjami wywołującymi skutki prawne lub podobnie znaczące, jeżeli dotyczy.

Użytkownik może również mieć prawo do rezygnacji ze „sprzedaży” informacji o nim oraz „udostępniania/wykorzystywania informacji o nim do celów reklamy ukierunkowanej”, jak opisano poniżej w podsekcji c.

Zgodnie z obowiązującym prawem, użytkownik ma również prawo do tego, aby nie być dyskryminowanym za korzystanie ze swoich praw. Należy pamiętać, że niektóre informacje mogą być zwolnione z takich żądań na mocy obowiązującego prawa. Na przykład, musimy zachować pewne informacje w celu świadczenia naszych usług na rzecz użytkownika. Musimy również podjąć uzasadnione kroki w celu weryfikacji tożsamości użytkownika przed udzieleniem odpowiedzi na żądanie, co może obejmować, co najmniej, w zależności od stopnia wrażliwości informacji, których użytkownik żąda oraz rodzaju żądania, weryfikację jego imienia i nazwiska oraz adresu-email. Użytkownik może również wyznaczyć pełnomocnika do składania określonych wniosków w jego imieniu. Aby pełnomocnik mógł zostać zweryfikowany, musisz dostarczyć mu podpisaną, pisemną zgodę na składanie takich wniosków lub pełnomocnictwo. Możemy również skontaktować się z użytkownikiem w celu weryfikacji jego tożsamości przed przetworzeniem wniosku upoważnionego agenta.

Jak korzystać ze swoich uprawnień. Jeżeli użytkownik mieszka w stanie Kalifornia, Kolorado, Connecticut, Utah lub Wirginii, może on skorzystać ze swoich praw, klikając tutaj lub wysyłając nam wiadomość e-mail na adres privacy@ember.com. Jeżeli użytkownik mieszka w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii lub w innych światowych jurysdykcjach, które zapewniają te prawa, należy do nas napisać na adres privacy@ember.com.

W zależności od obowiązującego prawa, użytkownik może mieć prawo do odwołania się od naszej decyzji o odrzuceniu jego wniosku, jeśli dotyczy. Jeżeli odmówimy przyjęcia wniosku, w korespondencji z użytkownikiem podamy informacje o sposobie odwołania się od decyzji, jeżeli ma to zastosowanie.

 1. Rezygnacja z e-maili marketingowych

Użytkownik może zrezygnować z naszych e-maili marketingowych poprzez link rezygnacji z subskrypcji podany w e-mailach. Należy pamiętać, że rozpatrzenie wniosku może zająć nam trochę czasu, zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi. Nawet jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, będzie nadal otrzymywać od nas wiadomości administracyjne, takie jak potwierdzenia zamówień, aktualizacje naszych zasad i praktyk lub inne wiadomości dotyczące naszych relacji lub transakcji z użytkownikiem.

 1. Powiadomienie o prawie do rezygnacji ze sprzedaży danych osobowych oraz przetwarzania/udostępniania danych osobowych dla celów reklamy ukierunkowanej

Jak wyjaśniono w sekcji „Analityka i reklama” internetowa powyżej, przekazujemy dane osobowe zewnętrznym dostawcom reklam dla celów reklamy ukierunkowanej, abyśmy mogli dostarczyć użytkownikowi bardziej odpowiednie i dopasowane reklamy dotyczące naszych usług, lub korzystamy z usług partnerów analitycznych, aby pomóc nam w analizie korzystania z naszych usług i naszej bazy użytkowników/klientów. Ujawnienie danych osobowych użytkownika tym stronom trzecim, aby pomóc nam w świadczeniu tych usług, może być uznane za „sprzedaż” danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem lub za przetwarzanie/udostępnianie danych osobowych dla celów reklamy ukierunkowanej.

Jeżeli użytkownik znajduje się w Kalifornii, Kolorado, Connecticut, Utah lub Wirginii i chce zrezygnować z ujawniania przez nas online, np. za pomocą technologii plików cookie i pikseli, danych osobowych użytkownika w celach, które można uznać za „sprzedaż” dla własnych celów handlowych tych stron trzecich lub „udostępnianie” dla celów reklamy ukierunkowanej, należy kliknąć tutaj. Użytkownik może również złożyć wniosek o rezygnację ze sprzedaży, aby zrezygnować z ujawniania przez nas informacji w trybie offline, które podlegają obowiązującym prawom rezygnacji, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres privacy@ember.com. Należy pamiętać, że nie sprzedajemy świadomie danych osobowych osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia bez wymaganej prawem zgody.

Należy pamiętać, że jeżeli użytkownik ma prawnie uznany sygnał preferencji opt-out oparty na przeglądarce włączony przez przeglądarkę urządzenia, uznajemy taką preferencję zgodnie z obowiązującym prawem.

 1. PRYWATNOŚĆ DZIECI

Usługi są przeznaczone do odbiorców ogólnych, nie dla dzieci. Jeżeli użytkownik poweźmie wiedzę, że zgromadziliśmy „dane osobowe” (zgodnie z definicją zawartą w amerykańskiej ustawie o ochronie prywatności dzieci w Internecie) od dzieci w wieku poniżej 13 lat bez zgody rodziców, podejmiemy uzasadnione kroki, by usunąć te dane tak szybko, jak to możliwe. Nie przetwarzamy też w sposób świadomy Danych osobowych mieszkańców UE w wieku poniżej 16 lat bez zgody rodziców. Jeżeli użytkownik poweźmie wiedzę, że zgromadziliśmy dane mieszkańca UE w wieku poniżej 16 lat bez zgody rodziców, podejmiemy uzasadnione kroki, by usunąć te dane tak szybko, jak to możliwe. Stosujemy się również do innych obostrzeń i wymogów dotyczących wieku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lokalnego.

 1. UŻYTKOWNICY MIĘDZYNARODOWI

Prosimy zwrócić uwagę, że świadcząc usługi na rzecz użytkownika, Ember może podzlecić przetwarzanie jego danych lub w inny sposób ujawnić jego dane podmiotom powiązanym i zależnym Ember, zaufanym usługodawcom oraz zaufanym partnerom biznesowym w krajach innych niż kraj zamieszkania użytkownika, włącznie z USA i Kanadą, zgodnie z obowiązującym prawem. Tego rodzaju strony trzecie mogą uczestniczyć, m.in. w świadczeniu Usług na rzecz użytkownika, realizowaniu transakcji i/lub świadczeniu usług pomocy technicznej. Przekazując nam swoje dane, użytkownik potwierdza każdy tego rodzaju transfer, przechowanie lub użycie danych.

Jeżeli użytkownik mieszka na terenie EOG, prosimy zwrócić uwagę, że jeśli przekazujemy jakiekolwiek informacje na temat użytkownika do jakichkolwiek podmiotów powiązanych lub zależnych Ember lub podmiotów zewnętrznych przetwarzających dane będących spoza EOG, podejmiemy odpowiednie kroki, by zapewnić, że spółki takie będą odpowiednio chronić dane użytkownika, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Środki te obejmują podpisanie Standardowych Klauzul Umownych zgodnie z przepisami UE i innymi przepisami o ochronie danych, regulującymi transfery tego rodzaju danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych mechanizmów transferu, prosimy skontaktować się z nami zgodnie z informacjami podanymi w sekcji „Dane kontaktowe” poniżej.

O ile ma to zastosowanie, użytkownik może złożyć skargę do organu nadzorującego ochronę danych w kraju, w którym ma swoją siedzibę. Użytkownik może też wystąpić o środek zaradczy do lokalnego sądu, jeśli uważa, że jego prawa zostały naruszone.

 1. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE UŻYTKOWNIKA

Podejmujemy kroki mające na celu ochronę danych użytkownika przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem. Jednakże żadna metoda transmisji danych przez Internet i żaden sposób przechowywania danych w formie elektronicznej lub fizycznej nie jest zupełnie bezpieczny. Korzystając z naszych Usług użytkownik uznaje i zgadza się, że nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jego danych przekazywanych do naszych Usług, za ich pośrednictwem lub w ich ramach oraz że każda tego rodzaju transmisja odbywa się na ryzyko użytkownika.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności danych swojego konta, a w szczególności swoich danych logowania. Prosimy użytkowników o nieudostępnianie nikomu swoich danych do logowania.  

 1. PODANIA O PRACĘ

Usługi mogą zawierać sekcje dotyczące kariery, które umożliwiają użytkownikowi składania podania o pracę w Ember. Tego rodzaju usługi związane z zatrudnieniem nie są hostowane przez Ember; zarządza nimi nasz usługodawca, Greenhouse Software, Inc. („Greenhouse”). Greenhouse gromadzi różne dane, włącznie z danymi kontaktowymi oraz kwalifikacjami użytkownika na dane stanowisko. Korzysta również z plików cookies oraz innych sposobów gromadzenia danych, jednak tego rodzaju informacje są używane wyłącznie w celach statystycznych oraz aby umożliwić użytkownikowi wypełnienie podania o pracę. Wszelkie dane, które Ember gromadzi od Greenhouse w związku z podaniem użytkownika o pracę w Ember są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Ember korzysta z danych użytkownika i udostępniał je wyłącznie do celów związanych z zatrudnieniem, takich jak ocena kandydatury użytkownika na dane stanowisko lub skontaktowanie się z nim w sprawie jego zainteresowań oraz w sytuacji, gdy udostępnienie danych jest wymagane przez prawodawstwo. Ember zawarła z Greenhouse umowę regulującą kwestie przetwarzania danych z podań o pracę. Greenhouse może uzyskiwać dostęp do danych użytkownika, używać ich i ujawniać je wyłącznie w stopniu niezbędnym do realizacji funkcji zleconych tej firmie przez Ember. Umowa ta wymaga również od Greenhouse przestrzegania warunków zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych dla podmiotów przetwarzających dane w odniesieniu do danych aplikacyjnych mieszkańców UE. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych użytkownika dotyczących podania o pracę, prosimy o kontakt, korzystając z jednej z metod opisanych w sekcji „Dane kontaktowe” poniżej. 

Użytkownik może również złożyć podanie o pracę w Ember przez LinkedIn lub inną witrynę. Wszelkie dane, które Ember gromadzi z tego rodzaju innych witryn w związku z podaniem użytkownika o pracę w Ember są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Ember będzie korzystał z danych użytkownika i udostępniał je wyłącznie do celów związanych z zatrudnieniem, takich jak ocena kandydatury użytkownika na dane stanowisko lub skontaktowanie się z nim w sprawie jego zainteresowań oraz w sytuacji, gdy udostępnienie danych jest wymagane przez prawodawstwo. 

 1. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Będziemy udostępniać zmienioną Politykę prywatności za pośrednictwem Usług; dlatego użytkownik powinien od czasu do czasu sprawdzać Politykę prywatności. Użytkownik może dowiedzieć się czy Polityka prywatności uległa zmianie od czasu gdy przeglądał ją po raz ostatni, sprawdzając „Datę wejścia w życie”, znajdującą się na początku niniejszej Polityki prywatności. Jeżeli wprowadzimy poważne zmiany do niniejszej Polityki prywatności, przekażemy użytkownikowi powiadomienie, zgodnie z wymogami prawnymi. Kontynuując korzystanie z Usług, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z najnowszą wersją niniejszej Polityki prywatności i rozumie ją.

 1. DANE KONTAKTOWE

Jeżeli użytkownik chce się z nami skontaktować lub ma jakiekolwiek pytania lub skargi w związku z niniejszą Polityką prywatności, prosimy o kontakt pod adresem privacy@ember.com

Ember Technologies, Inc.
Do rąk: Privacy Compliance
4607 Lakeview Canyon Rd., #500
Westlake Village, CA 91361